Østre Solørveg 6 - KONGSVINGER

Kursholder: Geir Engebraaten Huseiernes Landsforbund – Oslo

Han vil gå igjennom den nye leiekontrakten med kommentarer.
Kurset er gratis for medlemmer –  andre betaler kr. 500,-
Servering.

Påmelding til emailadresse:
Eller tlf 95 08 31 04