Styret i Huseiernes Landsforbund har nylig blitt kjent med at forbundets distriktsleder i Buskerud Sør har begått økonomiske misligheter.
 
Styret har i dag behandlet saken. Distriktslederen i Buskerud Sør har med øyeblikkelig virkning fratrådt sitt engasjement. Regnskapene for HL Buskerud Sør blir nå gransket videre av ekstern revisor.
 
Oslo 16. oktober 2015
 
Andreas S. Christensen
Styreleder