- Det er som en drøm som har gått i oppfyllelse, sier adm. Dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, etter at Bergen gravlegger eiendomsskatten for bolig og fritidseiendom fra nyttår av. Etter dette slipper 13 prosent, av dem som tidligere betalte slik boligskatt, å bli avkrevet for eiendomsskatten.

Nedenfor er en oversikt over Norges befolkning som omfattes av eiendomsskatt før og etter at Bergen har avviklet denne skatten. Oversikten bygger på en summering av faktisk befolkning i hver enkelt kommune sortert etter om de hadde eiendomsskatt i 2011 eller ikke.  Befolkingstallene er hentet fra SSB og gjelder utgangen av 2011. For de kommunene som bare har skatt i tettbygde strøk, har vi antatt at halvparten av befolkningen i slike kommuner omfattes av vedtak om eiendomsskatt. Tabellen under er justert for dette.

Som man ser faller andelen med eiendomsskatt i Norge samlet fra 45,5 % til 40,2 % som følge av Bergens vedtak. Antall innbyggere som omfattes av eiendomsskattevedtak falt samtidig fra 2 267 476 til 2 003 926 eller med 13,2 %.

Tabell befolkning som omfattes av eiendomskatt ved utgangen av 2011

 

31.12.2011

Justert for Bergen

Kommuner helt uten

2379293

2642843

Spredtbygde områder i  kommuner med skatt i tettbygde strøk

339193

339193

Befolkning som ikke avkreves eiendomsskatt

2718486

2982036

 

 

 

Kommuner med eiendomsskatt på bolig

2606669

2343119

Tettbygde områder i  kommuner med skatt i tettbygde strøk

339193

339193

Befolkning som avkreves eiendomsskatt

2267476

2003926

 

 

 

Befolkning i alt

4985962

4985962

 

 

 

Andel av befolkningen med eiendomsskatt

45,5

40,2

Andel av befolkningen uten eiendomsskatt

54,5

59,8

Tabell: Kommuner etter om og hva slags eiendomsskatt de krever. Skatteåret 2011.

                                   derav

  Alle kommuner
med eiendomsskatt
på verk og bruk  
på næringsbygg på boliger på hytter
Antall 430 314 314 203 193 166
Andel 
100 %
73 %
73 % 47,2 % 44,9 % 38,6 %

 

Torsdag den 26. januar vil Huseiernes Landsforbund arrangere en festaften i Bergen hvor vi skal markere at kommunen har avviklet eiendomsskatten for boliger.

Klikk for å lese hva som skal skje på Radisson Blu Hotell Norge