Boligsalgsrapporten er en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport og verditakst blir det i boligsalgsrapporten lagt spesiell vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte, samt gi informasjon om hvilke forventninger man kan ha til bygningene og hvilke økonomiske konsekvenser som kan forventes av observerte feil og mangler.

-         Vi har sett at boligsalgsrapporter, der hvor de blir brukt i dag, er et godt verktøy som både ivaretar kjøper og selgers interesser på en bedre måte, sier nyvalgt styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik.

Boligsalgsrapporten vil ikke erstatte selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten vil måtte bli utarbeidet av en sertifisert takstmann.

-         En objektiv boligsalgsrapport vil bidra til å forhindre konflikter i etterkant av en bolighandel. En slik rapport vil også medføre at det blir nødvendig at man får på plass en kompetanseheving og ansvarliggjøring av takstmenn, sier Tormod Boldvik.

Norges Eiendomsmeglerforbund ba allerede i 2006 om at krav om boligsalgsrapport skulle bli tatt inn i endringen av avhendingsloven eller eiendomsmeglerloven, men nådde da ikke frem.

 

Christian Mjelde