Dette kommer fram i en spørreundersøkelse gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Eiendom representerer den største delen av formuen til folk, og det er derfor avgjørende ved valg av megler at man er trygg på at man velger den som er best til å ta vare på disse verdiene, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer.

Av de nærmere 700 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i spørreundersøkelsen, er det ”meglers personlighet” som teller mest når man skal velge en megler til å megle eiendommen sin. Svarene kommer fram i Meglerinnsikt, som er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og som igjen er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight.

Det har vært en del fokus på høye honorarer til megler ved salg av boliger, og man skulle kanskje trodd at selgere satte prisen på meglertjenestene som det viktigste kriteriet nå de skal velge megler. Slik er det imidlertid ikke. Pris kommer først på tredjeplass, ifølge meglerne som har svart på undersøkelsen.

- Dette viser at de aller fleste som skal selge boligen sin henter inn flere anbud fra meglere og at de dermed har fått en oversikt over prisen, men at de til syvende og sist velger den megleren som de tror vil gjøre den beste jobben i forbindelse med boligsalget, sier Christian Vammervold Dreyer.

I tråd med ”god personkjemi” kommer ”anbefaling fra andre kunder” på en god andreplass. Det betyr derfor mye at inntrykk folk sitter igjen med av eiendomsmegleren etter et boligsalg er bra, og at dette blir fortalt videre.

Kriterier som ”meglers erfaring og kompetanse”, ”meglers engasjement og oppfølging” og at megleren kan vise til gode salg i området kommer også høyt oppe på listen, mens markedsføring ikke blir tillagt like mye vekt i valg av eiendomsmegler.

Christian Mjelde

Kilde:  Norges Eiendomsmeglerforbund