Drammens varaordfører Yousuf Gilani ønsket velkommen og la vekt på at det sittende bystyret ikke er tilhengere av eiendomsskatt

Det er Knut Weltz som er ny distriktsleder for Huseiernes Landsforbund, Buskerud sør. Han har en bachelor-grad fra BI og har lang og bred erfaring fra ledelse innen forretningsutvikling, salg, markedsføring og kundesørvis fra ulike bransjer.

De siste åtte årene har Weltz arbeidet for en av Huseiernes Landsforbunds samarbeidspartnere. Han har i de senere år ledet utbygging og drift av teknologisk infrastruktur til private boliger, som blant annet innebefatter samarbeid med kommuner.

Styreleder Andreas S. Christensen i Huseiernes Landsforbund ønsket Weltz velkommen som ny distriktsleder. Weltz får med seg David Nilsen til å betjene medlemmene i Buskerud sør. Huseiernes Landsforbund har over 222.000 medlemmer på landsbasis. 11.500 av medlemmene holder til i distriktet Buskerud sør.

Generalsekretær Peter Batta la i sin velkomsttale vekt på at distriktskontoret er ment å være medlemmenes lokale kontaktpunkt. Distriktslederen representerer HL inn mot lokale myndigheter og medier og arrangerer kurs og medlemsaktiviteter i distriktet.

- Buskerud har en god og sterk utvikling, og vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse med eget lokalkontor i Drammen, sa Batta.

- Jeg gleder meg til å møte medlemmene i vårt lokalområde. Tilgjengelighet for medlemmene er viktig og vi vil nås på telefon som vil bli betjent av min kollega David Nilsen og meg, sier distriktsleder Knut Weltz.

Årets Huseierdag blir den 2 november på Union Scene i Drammen med tema «Kan nyetablerte komme seg inn på boligmarkedet?». -I år gjør vi en liten endring fra tidligere, da vi legger opp til en paneldebatt på slutten hvor vi tar imot spørsmål fra salen og går mer i dybden på enkeltområder. Her vil man møte både juridisk og teknisk ekspertise samt representanter for våre samarbeidspartnere, forteller Knut Weltz.