De som har likningsverdi fra før

De fleste eiendommene har allerede likningsverdier til bruk for fastsettelse av den statlige formuesskatten. Kommunen bruker da denne til fastsettelse av eiendomsskatten også. Det er tallene fra 2014 som er utgangspunkt for takseringen.

De som ikke har likningsverdi fra før

Omkring trettitusen eiendommer mangler likningsverdi fra Skatteetaten, og her må kommunens folk ut og taksere. Takseringen er i gang, kommunen beregner eiendomsskatten basert på opplysninger de innhenter om eiendommen din og sender ut eiendomsskatteseddel innen utgangen av juni 2016.

Gode råd:

  1. Alle eiendommer som ikke har likningsverdi fra før skal befares utvendig av godkjent takstmann. Eier skal informeres om befaringen og gis mulighet til å delta. Et godt råd er å delta på befaringen slik at du får anledning til å fremheve forhold som tilsier lavere verdi enn det takstmannen ellers ville fanget opp.
  1. Den takserte verdien skal så langt det er mulig gjenspeile faktisk salgsverdi. Det kan derfor gjøres korrigeringer for den enkelte eiendom for «indre faktorer», som standard, kvalitet, vedlikeholdsbehov, materialvalg, teknisk standard, funksjonalitet, samt «ytre faktorer» som støy, utsikt, solforhold, avstand til attraktive nærområder og liknende forhold. Disse forhold kan du påpeke under befaringen med takstmannen eller tilskrive Eiendomsskattekontoret om snarest!

For boliger som har ligningsverdier skal likningsverdien for 2014 først multipliseres med fire, og deretter multipliseres med 0,8.

Alle boliger skal dessuten ha minst ett bunnfradrag på kr 4 mill.

  1. Har boligen din flere boenheter som oppfyller vilkårene for selvstendig boligenhet skal du dessuten ha ekstra bunnfradrag! Størrelsen på ekstra bunnfradrag er begrenset til den enkelte boligenhetens verdi, og opp til fire millioner kroner. Har din bolig flere boenheter som oppfyller vilkårene, må du gi nødvendige opplysninger til Eiendomsskattekontoret om dette innen 1. mai 2016.
  1. Verker og bruk og næringseiendommer vil bli taksert senere, og eiendomsskatt for disse utskrives først for 2017. Eiendomsskattelovens § 4 definerer næringseiendommer slik: «Til annan næringseiendom vert rekna til dømes kontorlokale, parkeringshus, butikk, varelager, hotell, serveringsstad».
  1. Boligdelen av kombinert nærings- og boligbygg skal følge reglene om taksering av bolig uavhengig om eiendommen er seksjonert.
  1. Tomter som er regulert til bolig- og fritidsformål skal takseres nå og eiendomsskatt utskrives i 2016 for disse.
  1. Nybygde boliger er fritatt for eiendomsskatt til og med året etter ferdigstillelse.
  1. Bygninger som er fredet er fritatt for eiendomsskatt. Det gjelder ikke bygninger på byantikvarens gule liste.
  1. Klage på likningsverdien må sendes til Skatteetaten. Ettersom kommunen bruker likningsverdien for 2014 for fastsettelsen av årets skatt, så er klagefristen ute. Et godt råd er å ta en ekstra sjekk av likningsverdien for 2015, og sørge for at den er riktig. Den vil nemlig bli lagt til grunn for eiendomsskatten senere. Les mer om klage på ligningsverdi her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Likningsverdi/Hvordan-klager-jeg-pa-likningsverdien-/

Klage på den takseringen kommunen har foretatt, må sendes skriftlig til Eiendoms­skattekontoret. Klagefristen er seks uker. Det samme gjelder dersom likningsverdien er brukt som grunnlag, men du ønsker å klage på andre forhold rundt eiendomsskatten.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kontakt Oslo kommune:

-       www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt

-       Telefon 02 536 (tastevalg 0)