En egen utleiedel i boligen gir ekstra kroner i lommeboka.

– Men mange som har mulighet for å leie ut i eneboligen sin, kvier seg for å gjøre det. De er redde for å få usympatiske leietakere og havne i trøbbel. De går dermed glipp av inntekter som det ikke blir lagt skatt på, påpeker Richard Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If.

Hovedregelen er at du kan leie ut inntil halvparten av din bolig skattefritt, men man bør sjekke dette med ligningskontoret for sikkerhets skyld.

Be om referanser

Skrekkhistoriene florerer om leieboeren som ikke betaler for seg, skraper opp parketten med tollekniv i fylla eller plent nekter å flytte ut.

Gjør derfor flere intervjuer før du leier ut, sjekk nøye med tidligere utleiere og sikre deg økonomisk med utleieforsikring, anbefaler forsikringsselskapet If.

– Du overlater bruken av noe som har stor verdi til en ganske så fremmed. Som utleier har du ansvar for å følge med på hva som skjer med utleieleiligheten eller hybelen og ha dialog med den som leier av deg. Sørg for å gjøre ordentlig forarbeide, og snakk med referanser. Spør leietakeren om hvor han har bodd tidligere. Får du bare diffuse svar, er det trolig en grunn til det, sier Richard Zimowski.

– Det kan være hyggelig å dele huset ditt med andre, men det er viktig å etablere et godt forretningsmessig forhold til din leieboer. Bli enig om «husregler» som, for eksempel, røyking, parkering og snømåking ved inngåelse av avtalen. Da slipper du irritasjon senere. Husregler og en ordentlig leiekontrakt som følger husleieloven er viktig i bunnen for leieforholdet, for både deg som utleier og leietakeren, understreker han.

Det er aldri mulig å gardere seg helt mot leieproblemer. Utleiedelen kan bli utsatt for skadeverk, eller det kan oppstå konflikter. Derfor kan det være lurt å sikre seg gjennom en utleieforsikring. Forsikringen dekker hullene som ikke dekkes av en vanlig boligforsikring, og gir den som leier ut en større økonomisk trygghet.

Hvis du kjøper en utleieforsikring samtidig med at du inngår leiekontrakt, er du i hovedsak dekket mot økonomisk risiko som leietakeren kan påføre deg. Utleieforsikring omfatter slikt som hærverk, manglende husleie eller kostnader som er knyttet til utkasting.

Utleieforsikringen til If retter seg bare mot private som leier ut, understreker Zimowski.

Åtte gode råd ved utleie

1. Sjekk alltid referanser. Din risiko kan minimeres betraktelig ved å leie ut til en leietaker med gode referanser.

2. Inngå alltid skriftlig avtale om utleie av bolig. Bruk en standardavtale som følger husleieloven.

3. Krev sikkerhet av leietaker. Dette kan gjøres enten i form av et depositum som settes på sperret konto i bank, eller som bankgaranti-

4. Husk utkastingsklausul i leiekontrakten. Hvis det er behov for utkasting, kan du søke namsmyndighetene om hjelp til å avslutte leieforholdet.

5. Ha separat strøm- og internett/telefonabonnement som leietaker er ansvarlig for, dersom dette ikke er inkludert i leien

6. Sjekk skattereglene for din bolig og utleieforhold. Dersom leien er skattepliktig, husk fradrag for utgifter i forbindelse med forsikring, filing av ekstra nøkler, oppussing og så videre.

7. Før du leier ut, kontakt forsikringsselskapet ditt og sørge for at husforsikringen gjelder også når huset er helt- eller delvis utleid.

8. Sørg for å sette deg godt inn i reglene for utleie.

Kilde: If Skadeforsikring