I den dyreste kommunen, som er Snåsa, kreves det nå nesten 19 000 kroner i året av en vanlig boligeier. I alle de ti dyreste kommunene koster gebyrene mer enn 16 000 kroner i året. I den rimeligste kommunen, Sola, er samlet gebyr i 2011 under 5 900 kroner i året. Ingen av de 10 rimeligste kommunene krever mer enn 7 000 kroner.

 

De 10 dyreste kommunene

Snåsa

18877

 

Våler i Østfold

16570

Tana

17634

 

Flå

16544

Hof

17070

 

Nordreisa

16488

Hurdal

16976

 

Kåfjord

16420

Lardal

16888

 

Nord-Aurdal

16413

 

De 10 rimeligste kommunene (som har alle tjenestene)

Sola

5845

 

Sandøy

6585

Stavanger

5910

 

Lørenskog

6615

Karmøy

6110

 

Volda

6788

Klepp

6409

 

Etne

6928

Ørsta

6458

 

Gjøvik

6955

 

Rapporten viser at gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing systematisk har økt vesentlig mer enn inflasjonen. Huseiere flest er fornøyd med økt kvalitet på tjenestene, men det kan stilles spørsmål om kommunene har for lav produktivitets­utvikling. Rapporten viser  at alle de dyreste kommunen er små, og at de store kommunene ofte er blant de rimeligste. Med så mange små kommuner og så mange vann- og avløpsverk er det antagelig vanskelig å få kontroll med prisutviklingen.

Økning i gebyrer fra i fjor kan ikke begrunnes med økte renteutgifter, for rentene er fremdeles på historisk lavmål. Det er heller ikke lett å se hvilke økte krav som kan forsvare de kraftige økningene fra 2010 til 2011.

Velgerne bør nå, før valget, ta en prat med partienes kandidater. Spør om de vil følge opp avgifts- og gebyrendringene fra år til år - for å få bedre kontroll med utviklingen. Det er viktig at politikerne er opptatt av å holde avgiftene på et lavest mulig nivå.