Det kommer fram i undersøkelsen Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Økonomien i Norge er bra og situasjonen i arbeidsmarkedet gjør at mange er i stand til å kjøpe seg sin egen bolig. Vi mener også at det er bra at så mange som mulig kommer inn i boligmarkedet, og dermed følger opp trenden i det norske velferdssamfunnet der flest mulige skal eie sin egen bolig, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik.

Svaret fra de over 650 eiendomsmeglerne som har vært med i undersøkelsen, og til daglig kjenner pulsen på boligmarkedet i hele landet, viser at den største gruppen på over 60 prosent, mener at førstegangskjøperen er 23-26 år.

Alder: Under 20 år, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, 38-39, > 40


I Sverige, finner vi nesten helt identiske tall. Eiendomsmeglerne i vårt naboland i øst mener at over 65 prosent av første gangskjøperne er mellom 21 og 25 år. I Danmark har det vært en negativ trend i boligmarkedet de siste årene, så situasjonen der er derfor en litt annen. De fleste førstegangskjøperne i Danmark er også rundt 25 år, men i motsetning til nabolandene i nord, er det en større gruppe førstegangskjøpere som er eldre 25 år der enn den som er under 25 år.

Eldre i Oslo og Stavanger

Undersøkelsen viser også at det er betydelige regionale forskjeller i Norge i alderen på førstegangskjøpere. Hovedtrenden her er at folk som kjøper seg bolig i Oslo og Stavanger er eldre enn i områdene utenfor. I de to byene, som også har de høyeste boligprisene, mener en stor gruppe av meglerne (27 prosent) at førstegangskjøperen er over 25 år, mens bare 17 prosent mener det på landsbasis. I den andre enden av skalaen finner vi Trøndelag hvor det er flest unge førstegangskjøpere. 30 prosent sier ar deres førstegangskjøpere er 21-22 år og 10 prosent sier at de er yngre enn 20 år

Ikke merket noen forskjell

Eiendomsmeglerne har også blitt spurt om de mener at førstegangskjøperen har blitt eldre i løpet av det siste året, men det er ikke det inntrykket de fleste sitter igjen med. Likevel er det verdt å merke seg at en tredjedel mener at kjøperne faktisk har blitt eldre.

- Stigende boligpriser og økt krav til egenkapital fra bankene skulle tilsi at det ble vanskeligere for mange å komme inn i boligmarkedet, og det er det jeg tror at mindretallet i undersøkelsen har merket. Vi har nok heller ikke sett den fulle effekten av de økte egenkapitalkravene ennå. I tillegg tror jeg at antallet som får hjelp av foreldrene ved kjøp av sin første bolig, har økt. En tidligere undersøkelse viste blant annet at over 50 prosent har med seg foreldre når de er på visninger av boliger, og dette er trolig fordi foreldrene vil ha et ord med i laget når det skal tas penger fra ”familiebanken” og det er fornuftig, sier Tormod Boldvik.

Ja, de har blitt eldre Nei, det er ingen forskjell
De har blitt yngre

 Sverige har hatt strengere krav til egenkapital i lengre periode enn i Norge, men det har ifølge de svenske eiendomsmeglerne ikke gitt andre utslag enn i Norge. Det store flertallet har ikke sett noen endring i alderen på førstegangskjøperen.

Kilde: Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene.

 

Christian Mjelde