Oslo rådhus var i går fylt av engasjerte mennesker fra borettslag, næringsliv, velforeninger, media og politi, som alle har gjort en innsats for å rydde opp i byen vår. Rusken har i 35 år vært Oslos store dugnad basert på frivillighet. Rusken general Jan Hauger og varaordfører Libe Rieber-Mohn takket alle for stort engasjement gjennom 2011 på Ruskens årlige julebord, og Peter Batta var en av flere som fikk en utmerkelse som takk for støtten.

Huseiernes Landsforbund skal sammen med Rusken og Kirkens Bymisjon skape flere tiltaksplasser for byens rusavhengige. Gjennom prosjektet ”jobb som fortjent” ryddes det i byens gater, og gjennom økte midler vil stadig flere muligheten til å jobbe noen dager uken.

- Vi ser på næringslivet som en viktig samarbeidspartner, og  Peter Batta har sagt at han gjerne vil hjelpe til, sier Rusken general Jan Hauger.

Samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og organisasjonene fører til at flere utfordringer kan løses samtidig. Jan Hauger sier det er utrolig flott å få med seg en så stor organisasjon som Huseiernes Landsforbund. Det er også i medlemmenes interesse å engasjere seg i hvordan det ser ut i nærmiljøet, og Rusken generalen tror mange har mye positivt å bidra med.

Tagging er et stort problem som også står på dagsorden, og de vil sammen se på hvordan dette problemet kan løses. Dette er også noe mange av medlemmene våre sliter med.

- Det er et veldig hyggelig samarbeid med Huseiernes Landsforbund. Peter Batta stopper aldri opp, sier Jan Hauger.

 

Tekst og foto: Solfrid Sande