Boligprisene for juni var 0,4 prosent lavere enn i mai. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,4 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 5,7 prosent høyere enn i juni 2012, og 5,9 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012. Boligmarkedet i juni er mer selektivt enn tidligere i år, og er preget av stort tilbud, mange omsetninger og lav formidlingstid.

– Som forventet fikk vi en prisnedgang i juni, men nedgangen var mindre enn mange forventet, og korrigert for sesongvariasjoner ser vi faktisk en oppgang. Dette viser at boligmarkedet i Norge er robust, og junitallene tyder på at boligmarkedet nå har funnet en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Til tross for at mediene de siste ukene har vært preget av dystrere utsikter for norsk økonomi, viser statistikken et solid boligmarked, der både pris- og omsetningsnivået holder seg godt. Men markedet oppleves likevel mer selektivt, noe som tyder på en utvikling tilbake til mer normale sesongsvingninger, slik man hadde frem til 2008, før finanskrisen inntraff, sier Dreyer.

Salgsvolumet i juni har økt med 13 prosent fra mai måned, men sunket med 4 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

– Den marginale salgsnedgangen fra juni i fjor skyldes hovedsakelig et høyt utbud av bruktboliger i årets juni måned. Det har kommet mange boliger ut i markedet denne måneden, og mange boligselgere går inn i sommerferien uten å ha fått solgt. Dette vil kunne bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet i månedene fremover, sier Dreyer.


Se boligprisstatistikken her

Forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
- Prisene på eneboliger falt med 1,0 prosent fra mai, og var 5,1 prosent høyere enn i juni 2012.
- Prisene på delte boliger steg med 0,7 prosent fra mai, og var 6,1 prosent høyere enn i juni 2012.
- Prisene på leiligheter falt med 0,9 prosent fra mai, og var 5,6 prosent høyere enn i juni 2012.

Lav rente gir god betjeningsevne
Boligbarometeret viser at en typisk enslig nyetablerer nå bruker 21 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Belastningen har dermed tiltatt siden 2009, da renteutgiftene utgjorde 17 prosent. Et ungt par bruker tilsvarende 12 prosent, og et etablert par 7 prosent.

– Lave rente og stabil lønnsvekst gjør at vi fortsatt bruker en begrenset andel av lønnsinntekten til å betjene boliglånet, til tross for en sterk boligprisvekst de siste årene. Det er forventninger om lave renter i lang tid fremover, og kombinert med en mer moderat lønns- og boligprisvekst, forventer vi at denne andelen vil holde seg stabil i tiden fremover, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 25 dager i juni, tre dager mindre enn i mai og to dager mindre enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 13 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 54 dagers formidlingstid.

Christian Mjelde