- Det er boligeiers ansvar å sørge for at de lovpålagte kravene til brannsikkerhet er oppfylt. Dessverre er det en del utleiere av hybelleiligheter som slurver med dette, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

 Før man inngår leieavtaler, bør studenter og skoleungdom i første rekke forsikre seg om at hybelleiligheten har minst to rømningsveier. Som regel vil disse være utgangsdør pluss et vindu av tilstrekkelig størrelse og som kan åpnes.

 - Dersom hybelleiligheten ikke har tilstrekkelig med rømningsveier, bør man uansett se seg om etter andre alternativer. Selv om husleien er aldri så gunstig, påpeker Kalheim.

 Ellers gjelder de samme kravene til brannsikkerhet i hybelleiligheter som for boliger generelt. Det innebærer at hybelleiligheter skal ha minst én fungerende røykvarsler, samt slokkeutstyr i form av husbrannslange eller håndslokkeapparat.

 Brannvernforeningen henstiller alle boligeiere som leier ut hybelleiligheter om å ivareta brannsikkerheten til sine leietakere. Skulle leiligheten likevel mangle røykvarsler eller slokkeutstyr, er leietaker i sin fulle rett til å kreve at boligeier får dette på plass.

 - Dersom boligeier neglisjerer et slikt krav, er det vår anbefaling at leietaker selv går til anskaffelse av utstyret og trekker kostnadene fra ved innbetaling av husleie, poengterer Kalheim.

 

Christian Mjelde