30 prosent svarer at de er for eiendomsskatt, mens 44 prosent svarer at de er mot, mens 25 prosent ikke har tatt standpunkt. Da vi vet at det bare er 58,4 prosent av kommunene i Norge som har eiendomsskatt på bolig, er det tydelig at et betydelig flertall av husholdningene i disse kommunene er mot eiendomsskatt. Det er bare i SV at flertallet av velgerne er for eiendomsskatt.

Ipsos-MMI stilte følgende spørsmål til et representativt utvalg av befolkningen; «Rent prinsipielt, vil du si at du er for eller mot beskatning av bolig, såkalt eiendomsskatt, eller har du ikke tatt standpunkt til dette?»

Andelen som er for eiendomsskatt fordeler seg slik i de politiske partiene:

 

SV:                                          70 %

Miljøpartiet de grønne            49 %   

Arbeiderpartiet                       41 %

Venstre                                    36 %

Krf                                          26 %

Senterpartiet                           25 %

Høyre                                      19 %

Frp                                           9 %

Se vedlagt talldokumentasjon fra Ipsos-MMI