Månedsleien for boliger steg samlet sett med 0,3 prosent fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012.

Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig månedsleie på 9 008 kroner i 2. kvartal, dette tilsvarte en økning på 0,5 prosent fra 1. kvartal 2012.

Svakest økning på mindre steder

I landets minste tettsteder, og spredtbygde strøk, var det svakest økning i den gjennomsnittelige månedsleien. Her økte leiene samlet kun med 0,2 prosent. Månedsleien i disse områdene ligger generelt på det laveste nivået, og var i gjennomsnitt på 4 730 kroner i 2. kvartal 2012.

Ettroms økte mest

På landsbasis hadde ettroms boliger den største endringen med en økning i leien på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2012. Dernest var det registrert en leieøkning på 0,5 prosent for boliger med to rom.

 
Gjennomsnittlig månedlig og årlig leie, etter antall rom. Kroner
 

Gjennomsnittlig

månedlig leie,

2. kv. 2012

Gjennomsnittlig

årlig leie per kvm

2. kv. 2012

 

1 rom1

5 025

2 039

2 rom

5 825

1 406

3 rom

6 709

1 162

4 rom

7 118

 954

5 rom eller flere

7 451

 844

1 Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt.

Christian Mjelde - Kilde: Statistisk sentralbyrå