Billigere på fjellet

Kjøpers marked i fjellet? Foto: Christian Mjelde

I 2011 opplevden man en prisstigninger på vanlige boliger på 8 prosent, mens man på fritidseiendommer hadde en flat prisutvikling. Antallet solgte enheter har gått ned med 19 prosent sammenliknet med 2010, og omsetningsnedgangen var sterkest i flere av landets mest populære vintersportskommuner. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger på fjellet som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup.

I 2011 ble det solgt 1798 fritidsboliger på fjellet via megler/advokat, mot 2218 solgte enheter i 2010 og 2081 enheter i 2009. Dette er en nedgang på 19 prosent fra 2010, og en nedgang på 14 prosent fra 2009. Gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig på fjellet var 1 709 000 kroner i 2011, om lag på samme nivå som i 2010 og 1 prosent økning fra 2009.

– Den flate prisutviklingen på fjellet skiller seg vesentlig fra utviklingen i boligmarkedet med betydelig prisoppgang de senere år. For fritidseiendommer på fjellet er det definitivt kjøpers marked. For flere av Norges mest populære vintersportssteder har både antall solgte hytter og prisene gått ned i 2011, sier nestleder Leif J. Laugen i Eff i en pressemelding.

– Samtidig er det totale utbudet av fritidsboliger på fjellet høyere enn det vi har erfart tidligere. Den store nybyggaktiviteten som har pågått over mange år, har bidratt til å skape økt tilbud og dermed begrenset prisveksten i markedet, sier han videre.

Antall publiserte hytteannonser på FINN bekrefter det høye utbudet av fritidsboliger. I 2011 ble det publisert 5 744 fritidsboliger på FINN, mot 5276 annonser i 2010. Dette er en økning på ni prosent, og det høyeste antallet hytteannonser som er publisert noensinne. I samme periode ble det registrert hele 193 294 unike brukere i snitt per uke, under «fritidsboliger til salgs» på FINN.

– Både økningen i antall publiserte annonser og antall besøk, viser at det fortsatt er stor interesse for det norske hyttemarkedet. I 2011 var det i snitt 37 prosent flere unike brukere på nettområdet «fritidsboliger til salgs» enn i 2010, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i FINN eiendom.

Det selges flest fritidsboliger på fjellet i høstmånedene, men også februar til april er en aktiv periode.

Flest hytter solgt i Trysil, dyrest i Hemsedal

De kjente vintersportsstedene dominerer både omsetningsstatistikken og prisbarometeret. I 2011 ble det solgt 103 fritidsboliger i Trysil, det høyeste antallet i en enkeltkommune. Dernest følger Ringsaker kommune (med Sjusjøen) med 82 solgte fritidsboliger. Salget av fritidsboliger har likevel gått ned med 15 prosent i Trysil, mens salget har økt med 8 prosent i Ringsaker kommune.

– Mens både prisene og antall solgte enheter faller i Trysil, Hemsedal og Hol (med Geilo), er utviklingen stikk motsatt i Ringsaker hvor både pris- og salgsutviklingen er positiv. Dette kan tyde på at den økte langrennsinteressen etter hvert også har påvirket prisutviklingen i hyttemarkedet. Vi ser for øvrig av tallene at nærheten til alpinanlegg ikke er en så dominerende forklaringsfaktor for prisnivå som vi har sett tidligere år, sier Laugen.

Hemsedal er landets dyreste hyttekommune. Her var gjennomsnittlig pris per fritidsbolig 2 647 000 kroner. Dernest følger Øyer kommune med en snittpris på 2 534 000 kroner. Sterkest utvikling fra 2010 til 2011 har imidlertid Krødsherad (med Norefjell), hvor prisen økte fra 1 699 000 kroner til 2 442 000 kroner, en økning på hele 44 prosent.

– Nærheten til Oslo kan forklare noe av denne oppgangen selv om vi må ta høyde for statistisk usikkerhet som følge av relativt få omsetninger her. Et annet område som nok påvirkes av kjøpekraften til en storby, er Sirdal. Denne kommunen regnes av mange som det mest attraktive hytteområdet i nærheten av Stavanger-regionen, og de hyttene som ble omsatt her hadde den høyeste kvadratmeterprisen i 2011 med 29.054 kroner, sier Laugen.

Landets dyreste hytte ble i 2011 solgt i Trysil for 8 600 000 kroner. Så langt i år er landets dyreste hytte solgt på Skeikampen for 11 800 000 kroner.

Christian Mjelde

Kilder: Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges eiendomsmeglerforbund.