- Aktive strømkunder bidrar til et mer effektivt sluttbrukermarked. Vi oppfordrer strømkundene til å påse at de får kontrakter som ligger inne på Konkurransetilsynets prisoversikt. Det gjør det enklere å sammenlikne ulike kraftleverandører, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef i NVE.

Det høye antallet leverandørskifter i årets to første kvartal, fortsetter i tredje kvartal. Husholdningskunder i Norge har fram til og med tredje kvartal byttet leverandør 238 000 ganger. Man må tilbake til 2003, da strømprisen var svært høy,  for å finne høyere antall leverandørbytter.

Det ble foretatt 6 600 leverandørbytter blant næringskunder i tredje kvartal 2012. Det tilsvarer en oppgang på 8 prosent fra andre kvartal 2012, og en nedgang på 5 prosent fra tredje kvartal 2011.
 
Tabell 1: Antall leverandørskifter per år og kvartal for husholdningskunder. Kilde: NVE
Husholdningskunder    2009    2010    2011    2012
1. kvartal                 51900                 80000                 90300                 88900
2. kvartal                 44900                 51200                 50000                 68300
3. kvartal                 44600                 45400                 53600                 81100
4. kvartal                 53700                 66800                 83100     
 
 
Tabell 2: Antall leverandørskifter per år og kvartal for næringskunder. Kilde: NVE.
Næringskunder    2009    2010    2011    2012
1. kvartal                   8300                   9700                 13200                 15700
2. kvartal                   5000                   4400                   7000                   6100
3. kvartal                   2700                   4400                   7000                   6600
4. kvartal                   3800                   5300                   7600     

Her kan du laste ned hovedtall fra NVEs leverandørskifterapport.

Christian Mjelde - Kilde NVE