HLs egne advokater har en grei oversikt over hovedreglene når det gjelder bolig og skatt, men noen skatteeksperter er vi ikke. I saker der medlemmer trenger bistand utover enkle råd, har vi alltid måttet henvise til advokater som driver med skatt på heltid, slik vi driver med bolig.

Nå har vi inngått en avtale med SBF Skatteadvokater AS, et skattekontor heleid av Skattebetalerforeningen, som sikrer våre medlemmer en gratis halvtimes bistand, og for øvrig en timepris på kr 1.750.

Heretter kan du - med HL-medlemskapet i lomma - altså få bistand fra svært kompetente advokater til en pris som ligger godt under det du normalt må betale for skatteråd.

Sakene må som vanlig sendes inn til HL først. Hvis vi kan gi et svar så gjør vi selvsagt det. Og hvis det er nødvendig med eksperthjelp, så videresender vi saken til SBF Skatteadvokater AS, etter nærmere avtale med deg.

NB! Ikke ring direkte til Skattebetalerforeningen medmindre du er medlem der.

Vi er veldig fornøyde med å ha fått i land en slik medlemsfordel, og håper på et langt og godt samarbeid med SBF Skatteadvokater AS,, til glede for våre medlemmer.