Norges Eiendomsmeglerforbund presiserer at eiendomsmegleren skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, men det er altså opp til selgeren hvor lang budrunden skal bli.

- Vår erfaring er at mange tror at selger ikke kan godta et bud før akseptfristen er utløpt, men det medfører ikke riktighet. selger kan når som helst bestemme seg for når han vil akseptere et bud, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter.

Selgere er heller ikke bundet til å akseptere det høyeste budet som har kommet inn etter en budrunde selv om det i de aller fleste tilfeller skjer i praksis.

- Det kan være flere grunner til at en selger ikke velger å godta det høyeste budet. Selger kan for eksempel ønske å selge til en i familien, en venn, eller en annen person han vil selge til, sier Finn Tveter.

Bud før visning

Eiendomsmeglere opplever ved enkelte tilfeller at kjøper ønsker å gå direkte på selger og komme med tilbud både før visninger og budrunder, og det er ikke noe forbud mot dette, men Norges Eiendomsmeglerforbund vil fraråde en slik fremgangsmåte.

- Vi oppfordrer interessenter til ikke å gå direkte til selger med et bud. Dette hindrer en forsvarlig avvikling av budrunden og skaper uklarheter om selve budet i forhold til tidsfrister, størrelse og eventuelle forbehold, men også om kjøpers finansieringsevne.

- Eiendomsmeglere er spesialister på å håndtere disse tingene og kan sørge for at begge parters interesser i bolighandelen blir ivaretatt på best mulig måte. Gjennom eiendomsmegler blir bud med for kortere akseptfrister enn kl 12 første virkedag etter visning, ikke videreformidlet og det skapes tilstrekkelig ro over budrunden, sier Finn Tveter.  

 

Christian Mjelde