-Vi er betydelig lettet etter at Scheel-utvalget ikke foreslo innføring av en statlig eiendomsskatt slik ryktene sa, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (HL). Gjennom omfattende «lekkasjer» i pressen de siste dager har det vært antydet at det kunne bli foreslått en ny boligskatt på 20.000 til 30.000 kroner for vanlige boliger. Dette ville ha skapt boligkrise for titusener av husholdninger og et alvorlig krakk i boligmarkedet.

SKATT PÅ LEIEINNTEKTER

Det som nå synes mest alvorlig er forslaget om å innføre skatt på leieinntekter for dem som leier ut i egen bolig. Utleie av hybel eller sokkelleilighet i egen bolig utgjør mer enn halvparten av leiemarkedet i Norge. Mange pensjonister leier ut til studenter for å føle seg trygge. Når disse blir pålagt å føre regnskap over inntekter og utgifter og deretter betale skatt, vil mange stenge døren. Tilbudet vil reduseres og leieprisene vil gå opp. De som fortsetter med utleie vil øke leiene enda en gang når kontrakten utløper for å kompensere for skatten. Leietilbudet vil bli merkbart redusert og leieprisene vil øke med opp mot 30 – 40 prosent.

BSU FORESLÅS FJERNET

Videre foreslår utvalget å fjerne Boligsparing for Ungdom (BSU). - Det er veldig trist fordi mange trenger en skattemessig gulrot for å spare til sin første bolig, påpeker Peter Batta. Bankene krever normalt 15 prosent egenkapital for å gi boliglån, og da er det viktig å ha spart mest mulig av lånebeløpet.

KRAFTIG ØKNING AV LIGNINGSVERDI PÅ PRIMÆRBOLIG

Mest ytterliggående av skatteutvalgets forslag er nok den kraftige økningen av lignings­verdiene som er grunnlaget for formuesskatten. Det foreslås nemlig at ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom økes til 80 % av anslått markedsverdi, mens ligningsverdiene av fritidseiendom dobles i påvente av bedre verdsettingssystem.

Trøsten i denne sammenheng er at bunnfradraget i formuesskatten samtidig foreslås øket fra 1,2 millioner kroner til 2 130.000 kroner.

SKATT PÅ BOLIG OG EIENDOM VIL ØKE

Signalene fra skatteutvalget er klare. Beskatningen av bolig og eiendom ønskes økt, og Scheel-utvalget foreslår de første skrittene.

-       Vi vil gjøre vårt ytterste for at Scheel-utvalgets forslag om skjerpet boligskatt ikke blir vedtatt, påpeker generalsekretær Peter Batta.