Byrådet i Tromsø vil øke eiendomsskatten på bolig kraftig neste år for å dekke inn kommunens dårlige økonomi. Regningen velter de over på vanlige boligeiere. Den kraftige skatteøkningen vil være en stor belastning for alle som eier bolig og gjøre det enda vanskeligere for unge i etableringsfasen å komme seg inn på boligmarkedet.

– Eiendomsskatt på bolig tar ikke hensyn til hvor høy gjeld folk har eller hvor mye de tjener. Eiendomsskatt er blodig urettferdig og rammer folk med stram økonomi hardest, som enslige forsørgere og unge i etableringsfasen, sier Peter Batta. 

Kan bli fire ganger så høy

Byrådet har allerede varslet en dobling av eiendomsskatten i Tromsø neste år. I tillegg kan Tromsø komme til å øke skattegrunnlaget på bolig kraftig fra nyttår. Det kan innebære at boligeierne i Tromsø må ut med om lag fire ganger så høy eiendomsskatt som i dag. Finansbyråden har uttalt at politikerne ikke har bestemt seg for om de vil bruke denne muligheten.

– Jeg er sjokkert over hvor dårlig Tromsø behandler vanlige folk. Alle ønsker at så mange som mulig skal ha råd til å eie egen bolig. Jeg reagerer på at Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil rive beina under økonomien til vanlige folk, sier Batta og legger til at boligprisene i Tromsø er blant de høyeste i landet.

– Myte at skatten på bolig er lav

Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI stiller spørsmål om  politikerne i Tromsø har sett på den totale boligskatten eierne utsettes for.  Formuesskatten er også øket mye de senere år  og den er for  folk flest i realiteten en eiendomsskatt. Norge har også  en høy dokumentavgift som også  rammer nyetablerte. Det er en myte at den samlede boligbeskatningen i Norge er usedvanlig lav slike flere økonomer fortsatt hevder.

Kontaktpersoner:

Generalsekretær Peter Batta Huseiernes Landsforbund
tlf : 900 300 48

Ole Gjems-Onstad, professor Handelshøyskolen BI
Tlf. 46 41 04 19