Antallet omsetninger var det nest høyeste som er registrert.

Til sammen ble det tinglyst 51 900 omsetninger av fast eiendom i årets siste tre måneder i 2011. Det er 1 800 flere enn på samme tid i 2010, og det nest høyeste antallet omsetninger som er registrert på tilsvarende tid noen gang.

Ny toppnotering for samlet omsetningsverdi

Samlet verdi av de omsatte eiendommene som ble tinglyst i 4. kvartal 2011, utgjorde 89,8 milliarder kroner. Det var en økning på 17 prosent sammenliknet med samme periode i 2010. Samlet omsetningsverdi er den høyeste som noen gang er registrert i løpet av ett kvartal.

Markert økning for boliger

Det ble tinglyst 24 600 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 4. kvartal 2011. Det er en økning på 10 prosent fra 4. kvartal året før. Samlet verdi for de omsatte eiendommene var 66,2 milliarder kroner, noe som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 2,7 millioner kroner. Nesten hver tredje omsatte boligeiendom hadde en kjøpesum på over 3 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal 2011, med 4 millioner kroner.

Svak nedgang for fritidseiendommer

I 4. kvartal 2011 ble det i alt omsatt i overkant av 3 500 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Det er en nedgang på 6 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2010. Litt over 2 600 av omsetningene var fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde litt under 900. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidseiendom på eid tomt var 1,3 millioner kroner. Hyttene som ble omsatt på festet tomt, hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på noe over 1,2 millioner kroner.

Christian Mjelde

Kilde: Statistisk sentralbyrå