For mye byråkrati

Fra sommeren 2010 blei det innført søknadsplikt til kommunen når en skulle bygge eller bygge om våtrom. Søknadsplikten førte til et omfattende byråkrati i mange kommuner. I noen tilfeller har kommunene fremsatt krav om fire-fem godkjenninger for et vanlig våtromsarbeid. Nå blir det endring i byggeforskriftene.

Eieren står selv ansvarlig

- Fukt utgjør en vesentlig del av skadene på bygg. På den annen side har det blitt for mye byråkrati knyttet til å søke om bygningsløyve. Vi fjerner plikten til å søke for å gjøre det enklere for folk. Men de bygningsmessige kravene om kvalitet gjelder selvsagt fremdeles, sier statsråd Liv Signe Navarsete. 

Når søknadsplikten bortfaller, må eieren selv ta et privatrettslig ansvar for arbeidet, og må selv sikre kvaliteten gjennom kontrakter. Bedriftene som utfører arbeidet får ikke et selvstendig ansvar overfor kommunen. Eieren kan ikke be kommunen om å kontrollere bedriften, og en kan ikke lengre få ferdigattest for arbeidet.

De nye reglene gjelder bare når en ikke bryter et brannskille. Man må fremdeles søke dersom man fysisk må gå gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør.

Det blir ikke plikt om å søke for nye bad som ligger i tilbygg som er mindre enn 50 kvadratmeter. For helt nye bygg vil det alltid være søknadsplikt med krav om å benytte ansvarlig foretak. Dette omfatter også våtrom i nye bygg.

Christian mjelde