Man må også ta de nødvendige grep for å få faren avverget. Dersom det henger istapper som kan forårsake skader ned fra takrennene, plikter man å fjerne dem, påpeker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL).

I mange tilfeller vil det være nødvendig å få tak i en lift og få renset tak og renner for snø og is. For å være fri for avsvar overfor noen som skader seg, må man følge nøye med. Styrelederen i borettslaget bør kunne dokumentere at hun har vært på telefonen til et firma som kan fjerne isen, helst samme dag som avviserne ble satt ut, for å være fri for ansvar.

Fra mange tak henger det nå tunge istapper, som hvis de faller ned å treffer noen i verste fall kan ta liv. Det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere, som er ansvarlig for å gjøre fotgjengere oppmerksomme på faren, og å sørge for at is og snø fjernes fra takene, sier advokat Anders Leisner i HL.

Det følger av politivedtektene i de fleste kommuner at når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal huseier straks sette opp varselsskilt som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. Huseier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal varselsskiltene fjernes.

Plikten er ikke oppfylt ved at man setter varselsskilt ut i november og tar dem inn til påske. I Oslo må varselsskiltene tas ned innen en uke, med mindre gårdeier kan dokumentere at det har tatt lenger tid å rekvirere hjelp til fjerning av isen. -      En avtale med et firma som overvåker bygningen gjennom vinteren, og rykker ut og fjerner farer ved behov kan være en god investering, sier advokat Anders Leisner.

- Huseier kan pådra seg gebyrer ved å ikke følge politivedtektene. I Oslo er gebyret på 5000 kroner. Dette er ingenting mot de menneskelige tragedier som kan følge av et isras, og det erstaningsansvar man kan pådra seg for skader på fotgjengere og biler dersom forpliktelsene ikke blir fulgt opp på en aktsom måte. Da kan man fort komme opp i millionbeløp. I tillegg kan man som gårdeier også komme i straffeansvar, påpeker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.