Det er boligprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå, som viser dette.

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år var prisveksten omtrent lik for alle boligtypene. Prisene på småhus økte med 3,9 prosent, mens blokkleiligheter og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 3,5 og 3,3 prosent.

Boligprisene var i gjennomsnitt 6,3 prosent høyere i 1. kvartal 2012 enn i 1. kvartal 2011. Blokkleiligheter kostet 8,6 prosent mer, mens prisene på småhus og eneboliger har økt med henholdsvis 6,4 og 5,4 prosent i samme periode.

Boligprisindeksen. Endring i prosent

  4.kvartal 2011-1. kvartal 2012 1. kvartal 2011-1. kvartal 2012

I alt 3,5 6,3
Oslo med Bærum 3,5 7,0
Stavanger 1,8 5,6
Bergen 4,0 7,9
Trondheim 1,5 8,0
Akershus utenom Bærum 4,4 6,8
Sør-Østlandet 3,3 7,0
Hedmark og Oppland 6,0 4,0
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,7 3,5
Vestlandet utenom Bergen 2,4 2,6
Trøndelag utenom Trondheim 5,8 10,4
Nord-Norge 5,3

9,4

Nordisk sammenligning

Etter finanskrisen har prisene på eneboliger utviklet seg forskjellig i de nordiske landene. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011 steg prisene på eneboliger i Norge og Sverige med henholdsvis 25,1 og 9,5 prosent. I Danmark sank prisene med 9,6 prosent. Eneboliger i Danmark og Sverige kostet henholdsvis 7,5 og 2,8 prosent mindre i 4. kvartal 2011 enn i samme kvartal året før. Prisene på eneboliger i Norge steg med 7,1 prosent i samme periode.

Les detaljer hos Statistisk sentralbyrå

Tabell 1 Boligprisindeksen . Alle boliger. 2005=100
Tabell 2 Internasjonal sammenligning. Eneboligpriser. Prisendring siste kvartal og år

 

Christian Mjelde