En ekstra skatt for en utleier vil være det samme som en økt utgift eller kostnad. Hvis dette kan veltes over på leieprisen, så er det greit for utleieren, og resultatet er som alle bør forstå; økt leiepris.

Hvis man ikke greier å overvelte den økte skatten, vil det være en avveining om det fortsatt er lønnsomt, eller ikke, å leie ut. Noen vil slutte med utleie og selge sekundærboligen sin. Da blir det færre boliger tilbake i leiemarkedet. Hvis det er like mange som etterspør leiebolig som før - vil de nå konkurrere om færre boliger som tilbys. Dette fører også til økt leiepris i forhold til før skatten ble økt. Det er derfor mangel på kunnskap eller grovt villedende av lederen i Sosialistisk Ungdom å påstå at dette er skremselspropaganda av Huseiernes Landsforbund (HL).

Vår påstand er dokumentert i statsbudsjettet Prop. 1LS side 66 hvor det fremgår at økte ligningsverdier på sekundærboliger demper insentivene til å plassere penger i flere boliger. Dette betyr det samme som HL påstår, nemlig at det blir mindre lønnsomt å eie en ekstra bolig for utleie.

Det hjelper ikke dem som må leie at det blir noen flere boliger til salgs i boligmarkedet. SU står for en usosial utleiepolitikk!