Forbundets president, advokat Stratos Paradias, fra Hellas ble enstemmig gjenvalgt for en tredje periode.

Forbundet har medlemmer fra 27 land med hovedkontor i Brussel. Det viktigste formålet med UIPI er erfaringsutveksling, utarbeidelse av felles statistikker og medlemsfordeler, samt å ivareta medlemsorganisasjonenes interesser i internasjonale fora, med særlig vekt på EU.

HLs styreleder, Andreas S. Christensen, er, sammen med Peter Batta fast styremedlem i UIPI’s Excecutive Commitee.

UIPI har i løpet av de siste årene styrket sin bemanning og kompetanse i forhold til EU-spørsmål, og er i dag en sentral aktør overfor EU-byråkratiet når det gjelder huseierspørsmål.

Mer informasjon om UIPI på www.uipi.com.