I 2011 ble det registrert igangsatt bygging av 27 735 boliger med i alt 3,8 millioner kvadratmeter bruksareal til bolig. Det er 31,2 prosent flere boliger enn i 2010. Øst- og Vestlandet står for over halvparten av veksten.


Oslo ligger på topp i boligbygging med 4 504 igangsatte boliger i 2011. Mer enn 80 prosent av disse er i blokk. Etter Oslo kommer Rogaland, med 3 972 nye boliger. Rogaland er også det fylket der det har blitt bygget flest eneboliger i år – i alt 1 060 boliger – og det fylket der det er bygget mest bruksareal til bolig. Fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland står til sammen for mer enn halvparten av de nye boligene.

Liten nedgang innenfor næringsbygg

I 2011 ble det satt i gang bygging av 4 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Det er en nedgang på 6,2 prosent sammenlignet med året før. Bygging av kontorbygg og industribygg stod til sammen for drøyt 60 prosent av arealet, med henholdsvis 1,4 og 1,1 millioner kvadratmeter bruksareal. Rogaland er det fylket i Norge der det er satt i gang mest bygging av næringsbygg, drøyt en halv million kvadratmeter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. For flere tall om byggeareal gå til Statistikkbanken til SSB

Christian Mjelde