Antall solgte bruktboliger har allerede passert fjoråret som også var et rekordår. Boligprisene har økt med 9,8 prosent siden desember 2010. Isolert sett falt prisene med 0,2 prosent fra oktober til november.  

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for november bekrefter at Norge fortsatt har et godt fungerende marked med høy aktivitet, god balanse mellom tilbud og etterspørsel og en fornuftig prisutvikling.

– På tampen av boligåret 2011 kan vi slå fast at markedet går inn for en «myk landing» med avdempet prisvekst og normalisert omsetning etter et meget aktivt år, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

 – Prisstigningen

på 9,8 prosent gjennom inneværende år, regnet fra desember 2010, kan i stor grad tilskrives første kvartal da prisene steg unormalt mye med nærmere 8 prosent. Deretter har det vært en utflating hvor de resterende 2 prosentenhetene har fordelt seg over perioden fra mars til november. Tolvmånederstakten har i lang tid vært stabil på et nivå like i underkant av 10 prosent. I november falt denne indikatoren tilbake til 8,5 prosent, slik at vi i realiteten det siste halve året har hatt en svært avdempet prisutvikling.  Dette viser at vi har et sunt boligmarked i god balanse, sier Laugen.

Boligprisstatistikken

Statistikken viser at omsetningen av bruktboliger så langt i år har økt med 7,5 prosent siden tilsvarende periode i 2010. Allerede ved utgangen av november er den forrige årsrekorden fra 2010 passert med god margin.

– Aktiviteten i markedet har vært svært høy gjennom året. Men også her har det skjedd en normalisering hvor omsetningsveksten i første halvår var på hele 11 prosent, mens veksten så langt i andre halvår har vært mer moderate 4 prosent. Omsetningen i november, som er på samme nivå som fjorårstallene, bekrefter at vi også ut fra denne indikatoren går mot en «myk landing» for boligåret 2011, sier Laugen.

Kontrastene til resten av Europa, inkludert våre nærmeste naboland, med boligmarkeder som kjennetegnes av få kjøpere, opphopning av boligeiendommer for salg og følgelig synkende omsetning og prisfall, er større en noen gang.

– Så lenge vi ikke får en vesentlig økning i arbeidsledighet, eller at den internasjonale finanskrisen blir kanalisert inn i Norge gjennom bråstopp i finansinstitusjonenes mellomfinansiering, slik det skjedde i 2008, mener Eff at aktivitet og prisutvikling i boligmarkedet er godt fundert, sier Laugen.

Sterkest prisutvikling i Rogaland

Fylkesvis har Rogaland den sterkeste prisutviklingen så langt i år, med en prisstigning på 11 prosent fra i fjor. Svakest prisutvikling finner vi i Østfold og Vestfold, hvor prisene så langt har steget med 6 prosent fra i fjor. Av de største byene har Stavanger, Sandnes og Drammen den sterkeste prisutviklingen hittil i år med en prisstigning på 12 prosent.

– I Stavanger var prisoppgangen like sterk i fjor som i år. Stavangerregionen har de senere årene hatt en betydelig næringslivsvekst knyttet til petroleumsindustrien, men også flere tilstøtende næringer har etablert seg i oljehovedstaden. Dette tiltrekker stadig flere arbeidstakere med høy kompetanse fra både inn- og utland til regionen. Kombinasjonen av tilflytting, høye inntekter og begrenset nybygging forsterker nok prisutviklingen i denne delen av landet, avslutter Laugen.

Litt ned for alle boligtyper

Boligprisstatistikken for november viser at boligprisene går litt ned for alle boligtyper.

  • Prisene på eneboliger falt med 0,4 prosent fra oktober, men var 5,7 prosent høyere enn i november 2010.
  • Prisene på delte boliger falt med 0,5 prosent fra oktober, men var 7,1 prosent høyere enn i november 2010.
  • Prisene på leiligheter var så å si uendret fra august (ned 0,1 prosent), men var 9,6 prosent høyere enn i november 2010.

Aktiviteten i markedet

Formidlingstiden for boliger var 26 dager i november. Dette er én dag mer enn i oktober 2011, og fire dager raskere enn i november 2010. Boligene selges raskest i Oslo og Trondheim, med kun 16 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø, med en gjennomsnittlig formidlingstid på 44 dager.

Her kan du lese hele Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for november

 

Christian Mjelde