Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere enn forrige måned. Prisene økte for alle boligtyper, men eneboliger steg mest med hele 8,7 prosent fra desember. 

Prisene er dermed 8,5 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte boliger i januar var 31.300 kroner, 2.450 kroner høyere enn for ett år siden.   

– Prishoppet fra desember til januar var som normalt. Dette er femte år på rad hvor prisstigningen lå innenfor intervallet 3,3 – 4,6 prosent mellom disse to månedene. Likevel må prisstigningen i januar sies å være på den sterke siden i og med at desembertallene var uventet høye. 12 måneders veksttakt på 8,5 prosent bekrefter at underliggende utvikling er bekymringsfullt sterk, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding. 

Boligprisstatistikken fra Norges eiendomsmeglerforbund finner du her.

- Norske boligpriser er høye og utviklingen har vært markant opp gjennom en lang periode. Dette gir grunn til bekymring. Forbrukerne har ikke respondert på den moderasjon det har blitt oppfordret til fra politisk, byråkratisk og økonomisk hold. Jeg opplever likevel ikke at vi har et marked som er forventningsdrevet, det er søken etter et hjem som styrer forbrukernes beslutninger og ikke forventninger om stor avkastning. Det er heller ikke slik at vi,  har en overproduksjon av nye boliger basert på spekulasjon, sier styreleder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Tiltak vil bremse på prisene


- De underliggende driverne i boligmarkedetgir grunnlag for fortsatte forventninger om økende boligpriser. Vi kommer til å ha lave renter, høy sysselsetting, markant befolkningstilstrømning og underproduksjon i forhold til behovet for nye boliger. Vi ser at tiltak vil komme for å bremse kredittveksten. Åpenbart vil også en mer restriktiv holdning til finansiering av boligkjøp kjøle ned boligprisene. Det er grunn til å være bekymret når vi går inn i restriktive tider med et svært høyt prisnivå. Bremsepedalen kan fort bli et håndbrekk. Resultatet av en bråstopp vil være dramatisk, sier Boldvik videre.

Eneboliger økte mest


– Prisene på eneboliger økte mest i januar, noe som følger samme mønster som vi har sett tidligere år. Prishoppet skyldes først og fremst et samlet prisfall for denne boligtypen på 5,8 prosent de siste tre månedene i fjor. Prisoppgangen i januar representerer derfor en tilbakevending til det normale. Samme fenomen ser vi også i juli måned hvor prisene på eneboliger faller betydelig, før prisene vender tilbake til det naturlige vekstmønsteret igjen i august. Dette er fenomener som finner sin forklaring i balansen mellom antall selgere i markedet og antall aktuelle kjøpere for denne type objekter rundt ferieperiodene, sier Laugen.  

Prisoppgang på alle boligtyper


Boligprisstatistikken for januar viser at boligprisene går opp for alle boligtyper.

  • Prisene på eneboliger steg 8,7 prosent fra desember, og var 6,8 prosent høyere enn i januar 2012.
  • Prisene på delte boliger steg 5,0 prosent fra desember, og var 7,0 prosent høyere enn i januar 2012.
  • Prisene på leiligheter steg 2,3 prosent fra desember, og var 9,2 prosent høyere enn i januar 2012. 
  • Selv om eneboliger steg mest i januar, er det leiligheter som har hatt den sterkeste prisutviklingen det siste året. Etterspørselen etter leiligheter er fortsatt høy. Samtidig er tilbudssiden for lav, og dette bidrar til ytterligere prispress i markedet, sier Laugen.

 

Sterkest prisutvikling i Tromsø


På topp ligger Tromsø med 7 prosent i januar målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens på bunn med 2 prosent ligger Kristiansand. Oslo og Stavanger er på landsgjennomsnittet med 5 prosent, mens Trondheim har 6 prosent og Bergen 4 prosent prisvekst. Tallmaterialet viser at den sterkeste prisstigningen ikke lenger er begrenset til de største byene, men gjenspeiler en større grad av geografisk spredning enn vi har sett tidligere, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet

– Det har vært god oppdragsinngang og høy omsetning gjennom måneden, sesongen tatt i betraktning. Den noe svakere utviklingen i aktiviteten i fjerde kvartal 2012 synes derfor å ha snudd. På linje med den senere tids erfaring var antall boliger for salg ved månedens slutt historisk lavt med knapt 10.000 enheter. Knappheten på objekter har imidlertid ikke vært tiltakende i januar. At formidlingstiden økte med 2 dager til 33 dager sammenlignet med 31 dager for ett år siden bekrefter dette, mener Laugen. 

Boligene selges raskest i Bergen med kun 16 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 66 dager.

Christian Mjelde - Kilde Boligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund