Huseiernes Landsforbund (HL) i Vestfold flyttet den 5 oktober inn i nye lokaler i Tønsberg, i St. Olavsgate og åpningen ble markert med overrekkelse av nøkler fra administrerende direktør Peter Batta, til distriktsleder Olav Vilnes - under påsyn av ordfører Petter Berg. 
Peter Batta og ordfører Petter Berg.Peter Batta og ordfører Petter Berg.