Bankens restriktive utlånspraksis vil ha størst påvirkning på de som skal kjøpe seg leiligheter de kommende tre månedene. Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjort blant eiendomsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

Fra 1.12.2011 innførte Finanstilsynet krav til bankene om at lånekunden må ha 15 % egenkapital, at lånekunden tåler en stresstest på et rentenivå fem prosent over det vi har og at lånekunden må ha 30 % egenkapital for å få avdragsfrihet.

Av de nærmere 500 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i spørreundersøkelsen, mener de nye kravene fra Finanstilsynet vil slå hardest ut i leilighetsmarkedet. For rekkehus- og eneboligmarkedet har de mindre betydning.

- Kravene fra Finanstilsynet rammer usosialt og slår hardest ut for førstegangskjøperne som dermed ikke kommer inn i boligmarkedet, sier styreformann i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer.

I den forrige undersøkelsen som ble laget før de nye kravene ble innført, spilte bankenes restriktive utlånspraksis også en viktig rolle, men delte da ”førsteplassen” med rentens betydning. Nå er utlånspraksisen den faktoren som absolutt slår kraftigst ut og vil påvirke leilighetsmarkedet mest de neste tre månedene.

I rekkehusmarkedet er det etter eiendomsmeglernes mening først og fremst mangel på boliger som vil ha størst påvirkning i perioden som kommer. Dette har tatt over som den viktigste faktoren etter at optimismen til egen økonomi ble vurdert høyest i den forrige undersøkelsen. De nye kravene fra Finanstilsynet kommer også til å merkes her, men ikke like mye som i leilighetsmarkedet.

De samme tendensene ser man også i eneboligmarkedet, mangelen på boliger vil ha størst påvirkning. Det har også her tatt over som den viktigste faktoren fra folks optimisme til egen økonomi. I dette markedet spiller bankenes restriktive utlånspraksis mindre rolle.

- Undersøkelsen viser at folk fortsatt er optimister på vegne av sin egen økonomi, men at den er sterkest for de som allerede har kommet seg godt inn i boligmarkedet og dermed også sikret seg et grunnlag for eventuelt å kjøpe seg noe dyrere. For de som har kommet seg dit er det mangel på boliger til salgs som er den største begrensede faktoren, sier Christian Vammervold Dreyer videre.

Svarene kommer fram i Meglerinnsikt, som er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og som igjen er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight.

Christian Mjelde