Dag Refling blir pensjonist

Dag ReflingDag Refling går nå inn i pensjonistenes rekker etter 24 meget aktive år som utredningssjef i Huseiernes Landsforbund. Da Refling ble ansatt hadde forbundet noe over 10 000 medlemmer. I dag har vi passert 218 000 betalende medlemmer.

Refling har bidratt med regelmessig utarbeidelse av rapporter, utredninger og høringsuttalelser. Mest kjent er nok hans årlige rapporter om kommunale gebyrer på vann, kloakk, renovasjon og feiing, samt eiendomsskatt. Han har vært med på å profilere Huseiernes Landsforbund i det politiske miljøet, i pressen og i faglige organer som arbeider med hus og bolig. Han har vært en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om eiendomsmarkedet og boligpolitikk.

I den tiden Refling har arbeidet i HL er husleiereguleringen blitt avviklet i Norge. Eiendomsskatten i Oslo ble avviklet i 1987, men blir dessverre gjeninnført når Refling slutter. Skatt på fordel av å bo i egen bolig (den statlige boligskatten) er blitt avviklet. Det samme er arveavgiften, mens formuesskatten for bolig er redusert. Det er innført selvkostprinsipp for kommunale gebyrer og med Reflings bidrag har Huseiernes Landsforbund bidratt til fri konkurranse på kraftmarkedet i Norge, for bare å nevne noen av de viktigste saker for huseierne i Reflings tid hos oss.

Reflings kunnskaper, positive vesen og tilgjengelighet vil bli savnet av svært mange.

Kristin Gyldenskog tar over stafettpinnen

Kristin GyldenskogKristin Gyldenskog er ansatt som ny utredningssjef i Huseiernes Landsforbund. Hun har 20 års erfaring som økonomijournalist i Dagens Næringsliv, TV2 og NRK. Hun har tidligere vært direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv og har også jobbet i konsulentbransjen. Gyldenskog har en magistergrad fra BI.

Vi har allerede erfart at Gyldenskog vil tilføre ny giv i Huseiernes Landsforbund. Fra 2016 av vil det blant annet bli publisert månedlige rapporter om aktuelle saker som opptar landets huseiere. Sammen med generalsekretæren vil den nye utredningssjefen intensivere forbundets samfunnskontakt og politisk påvirkning. Her vil Kristin Gyldenskog bli en viktig bidragsyter.

Kontaktperson: Generalsekretær Peter Batta, tel.  900 300 48