Konferansen var åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.


Variert innhold

Kveldens foredragsholdere dekket de viktigste temaene som ungdom bør være oppmerksomme på når de skal gå til anskaffelse av ny bolig.
Administrerende direktør Peter Batta i HL åpnet kvelden med å presentere organisasjonen for de fremmøtte og for å fortelle om arbeidet HL gjør for å bedre vilkårene for førstegangsetablerere. Fra talerstolen annonserte Batta i tillegg at den store pågangen fra ungdom som ville delta gjør at HL vurderer å gjøre dette til en årlig begivenhet. Hvert år kommer nye unge som trenger tips og råd om bolikjøp. Deretter fulgte følgende seks foredrag for de 400 fremmøtte på Latter i Oslo:
 
  • Hvordan finne din første bolig? (Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, Eiendomsmeglerforetakenes Forening)
  • Gode tips til visning og budrunde (Administrerende direktør Are Andenæs Huser, Norges Takseringsforbund)
  • Hvordan finansierer du boligkjøpet? (Forbrukerøkonom Christine Warloe, Nordea)
  • Startlån og bostøtte, er du kvalifisert? (Øyvind Sellevold, Oslo Kommune)
  • Hjelp fra familie (Terje Strøm sjeføkonom i Ny Analyse)
  • Viktigheten av samboeravtale når man kjøper med venner (advokat Line A. Parelius, Huseiernes Landsforbund)
 
Kveldens foredragholdere. Fra venstre: Christian Vammervold Dreyer, Arne Andenæs Huser, Line A. Parelius, Øyvind Sellevold, Christine Warloe og Terje Strøm.

Kveldens foredragholdere. Fra venstre: Christian Vammervold Dreyer, Arne Andenæs Huser, Line A. Parelius, Øyvind Sellevold, Christine Warloe og Terje Strøm.

Tekst og foto: Dag Erik Kongslie

 

-