Applikasjonen er enkel i bruk for forbrukeren og gratis for alle parter. Innholdet er i tillegg kvalitetssikret av den juridiske avdelingen i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Vi mener at det var viktig at det ble laget en kjedeuavhengig budapp/budportal slik at budgivningen blir enklere for både kjøperne og eiendomsmeglere. Vi er opptatt av trygg bolighandel gjennom en kvalitetssikret kanal. Vi håper derfor at alle eiendomsmeglerne rundt om i landet vil oppfordre budgiverne sine til å bruke budappen fra NEF, sier leder for Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening Anders Langtind, som var en av initiativtagerne for å få laget applikasjonen.

Forbrukerrådet stiller seg positive til den nye applikasjonen, og mener at den vil fylle en viktig funksjon i bolighandelen.

- Forbrukerrådet har over lang tid argumentert for elektronisk budgivning gjennom en universell løsning. Det er meget gledelig at eiendomsmeglerne har lagt betydelig innsats i å utvikle en løsning de mener er trygg og god. Forbrukerrådet ønsker en universell løsning og vi opplever at initiativet fra eiendomsmeglerne her er et godt og konstruktivt bidrag for å gjøre bolighandelen enklere og tryggere for forbrukerne, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Det er nå over 100 eiendomsmeglingsforetak som har åpnet for at all informasjon om «deres» eiendommer kan hentes automatisk fra Finn.no og dermed gå direkte inn i applikasjonen. Alle nødvendige fakta rundt boligen i forbindelse med budgivningen er dermed implementert og dette vil forenkle budprosessen. Der informasjonen om eiendommen ikke hentes automatisk kan appen likevel brukes, men budgiverne må da fylle inn nødvendig informasjon selv.

- Applikasjonen er et verktøy som sikrer at budene kan avgis på en trygg og enkel måte, men vi vil som tidligere oppfordrer budgivere om å holde tett kontakt med megler under hele prosessen, ettersom NEF-appen ikke er ment for å erstatte meglers rolle, sier Anders Langtind.

I tilknytning til applikasjonen er det laget en nettside som alternativt kan brukes til budgivning (Budrunder.no).

Se video om appen her