I 2011 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 34 100 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsavdelinger rundt om i landet, blir det totale antall henvendelser godt over 50 000. - Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til boligen, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Antall henvendelser knyttet til byggesaker har vært økende i 2011, noe som har sammenheng med at det kom en ny plan- og bygningslov i 2010. Ellers holder antallet henvendelser angående kjøp og salg av brukt bolig seg konstant, og det samme gjelder tvister ved kjøp av ny bolig, og etter bruk av håndverkere. For å hjelpe huseiere som skal ha håndverkere i huset, har HL nå utviklet en standard kontrakt til bruk mellom håndverkere og forbrukere. Bruker man en god kontrakt, vil sjansene for at det oppstår problemer være betydelig mindre.

- Husleietvister er det enkelttemaet vi får flest henvendelser om. Det er viktig at utleiere og leiere setter seg inn i reglene som gjelder på området, og bruker gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis, og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold, sier advokat Leisner.

- For øvrig er problemer innad i sameier og borettslag saker HL får mye av. Antall konflikter mellom naboer, særlig angående trær og busker som tar utsikt og lys holder seg også konstant fra år til år, avslutter advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.