Brenner huset ned til grunnen, vil dårlig oversikt gjøre innkjøpsjobben vanskeligere når alt må handles inn på nytt.

Men noen er flinke: Hver 10. huseier har laget en komplett fortegnelse over verdier som for eksempel møbler, verdisaker, klær, elektronikk og sportsutstyr. Det går fram av Ifs Boligundersøkelse 2014, en landsomfattende spørreundersøkelse tatt opp av TNS Gallup.

Må huske

– Dessverre må våre skadeinspektører ofte sette seg sammen med de som er rammet av brann for å rekonstruere etter hukommelsen hva som er gått tapt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– For å få en best mulig oversikt, forsøker familiemedlemmene hver for seg å huske hva som fantes i boligen – rom for rom. Arbeidet ville vært langt lettere med lister, fotografier eller videoopptak, sier Clementz.

I fjor var det over 2800 branner i boliger her i landet, viser statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lagre elektronisk

If anbefaler alle å fotografere eller videofilme innboet sitt. Foto og film er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding – og når man skal ut for å kjøpe nye eiendeler. Bilder og videofiler bør oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste. Skulle noe skje med huset, finnes oversikten trygt lagret i skylageret.


– Et annet alternativ er å oppbevare fotografiene utenfor hjemmet på enten CD/DVD eller harddisk hos en venn eller en slektning. Eller rett å slett å lagre en fysisk utskrift hos noen, sier Sigmund Clementz i If.