- Leverandørskifteundersøkelsen viser at mange bytter kraftleverandør også når strømprisene er lave, og at det også ved lave strømpriser kan være penger å spare på å bytte kraftleverandør. Prisforskjellen mellom den dyreste og billigste spotpriskontrakten på Konkurransetilsynets oversikt er 550 kroner per år for en strømkunde i Oslo med et forbruk på 20 000 kWh, sier Anton Eliston, førstekonsulent i seksjon for kraftmarked i NVE. 

Det var særlig i 4. kvartal at aktiviteten i 2011 var høyere enn i 2010. I 4. kvartal i fjor skiftet 78 900 husholdninger kraftleverandør, en oppgang på 18 prosent i forhold til samme kvartal året før. NVEs beregninger viser at det er store prisforskjeller mellom de ulike kraftleverandørene, og mellom de ulike typene kontrakter.

Anslag fra SSB viser at 55 prosent av husholdningskundene befinner seg på kontrakter som er tilknyttet spotprisen, men de fleste av disse er på kontrakter som ikke finnes på Konkurransetilsynets hjemmeside. NVE oppfordrer strømkundene til å benytte Konkurransetilsynets kraftprissider til å sammenlikne tilbud fra de ulike kraftleverandørene før de skifter leverandør.

- Alle strømkunder bør studere fakturaen fra kraftleverandøren for å få et bevisst forhold til hva de betaler for strømmen. Konkurransetilsynets kraftprissider er myndighetenes offisielle portal for å sammenlikne priser og vilkår for kjøp av strøm i din kommune. Ved valg av leverandør er det klokt å lytte til Forbrukerombudets råd om å velge en kraftleverandør som tilbyr etterskuddsvis fakturering, påpeker Eliston.

 Last ned hovedtall fra NVEs leverandørskifterapport.

 

Christian Mjelde