Mannen som nektet å betale for et hus han kjøpte på Vinstra, fordi han etterpå fikk høre at det spøker der, er nå dømt til å kjøpe huset. Nord-Gudbrandsdal tingett har dømt mannen til å betale 1,3 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter for huset. Han må også betale saksomkostningene for rettssaken.

Bakgrunnen for rettssaken er at mannen ikke ville betale for huset, da han fikk høre at det spøker der. Det mente han at selgeren burde opplyst om. Selgeren gikk så til retten for å få mannen til å betale.

Ikke bevis for spøkelser

Nå har Nord-Gudbrandsdal tingsrett gitt selgeren av huset fullt medhold og dømt kjøperen til å betale. Dette skriver Nord-Gudbrandsdal tingrett i dommen, som falt tirsdag formiddag:

«Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for mangler ved eiendommen, hverken når det gjelder mystiske hendelser eller vann- og avløpsanlegg, og kjøper kan derfor ikke heve avtalen eller kreve prisavslag.»

Mystiske ting er ikke en mangel

Tingretten har vurdert om selgeren av huset brøt opplysningsplikten, altså om hun burde opplyst om at noen hadde opplevd uforklarlige ting i huset.

Retten har også vurdert om mystiske hendelser kan kalles en mangel ved eiendommen.

På begge spørsmålene har retten svart nei.

«...det kan i utgangspunktet ikke være opplysningsplikt for en mulig omstendighet som det ikke en gang er allmenn aksept for at kan eksistere i det hele tatt. Noen tror på spøkelser, andre gjør det ikke. »

«I vår sak kan ikke retten se at påstanden om mystiske hendelser i form av gjenferd etc. oppfyller kriteriene til å være en mangel ved eiendommen.»

Christian Mjelde