Dette viser boligprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.

På landsbasis økte boligprisene med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. I storbyene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim og de to nordligste regionene steg prisene mellom 0,5 og 1,7 prosent. I de andre regionene var det prisnedgang siste kvartal.

Mens eneboliger gikk ned i pris, så hadde blokkleiligheter og småhus en prisøkning på henholdsvis 2,6 og 0,8 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent

  2. kvartal 2011-
3. kvartal 2011
3. kvartal 2010-
3. kvartal 2011

I alt 0,3 8,3
Oslo med Bærum 1,7 9,7
Stavanger 1,1 9,2
Bergen 0,7 8,8
Trondheim 0,5 10,0
Akershus utenom Bærum -0,1 8,1
Sør-Østlandet -0,2 7,2
Hedmark og Oppland -1,4 5,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger -0,5 8,2
Vestlandet utenom Bergen -1,4 6,1
Trøndelag utenom Trondheim 1,6 12,8
Nord-Norge 1,1 7,2

Boligprisene økte mest i Trøndelag siste år

Sammenlignet med 3. kvartal 2010 har prisene på boliger økt i gjennomsnitt med 8,3 prosent. Boligprisene i Trøndelag utenom Trondheim økte mest, med 12,8 prosent, etterfulgt av Trondheim med 10,0 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest i denne perioden, med 10,8 prosent. For småhus og eneboliger var den tilsvarende prisveksten 7,7 og 7,6 prosent.

 

Christian Mjelde - kilde: Statistisk sentralbyrå