Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,1 øre/kWh i 2. kvartal 2012. Dette er en nedgang på 45 prosent fra samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 24 øre/kWh.

Den lave strømprisen kan ses i sammenheng med høy produksjon av vannkraft gjennom hele 2. kvartal. For landet sett under ett, kom det mer nedbør enn normalt til allerede velfylte magasiner. Mye nedbør kombinert med forventning om tilsig fra snøsmelting i fjellet, bidro til høy produksjon av kraft. Kraftproduksjonen som ble målt i april, er den høyeste som er blitt registrert for denne måneden siden målingene startet i 1979.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 77,4 øre/kWh i 2. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 26,1 øre/kWh, nettleia 26,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 25 øre/kWh. Det ga en prisnedgang på over 26 prosent fra samme periode i fjor.

Spotpris lavere enn variabel pris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal. Denne kontraktsprisen lå på 24 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Over 65 prosent av strømmen som ble solgt til husholdninger ble solgt via denne kontraktstypen. Prisen på variabel pris-kontrakter var 18 prosent høyere, og kostet gjennomsnittelig 28,4 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter, med inntil ett års varighet, var prisen 38,4 øre/kWh. For kontrakter med ett års varighet eller mer, var prisen 35,5 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 38,9 øre/kWh.

Christian Mjelde - Kilde: Statistisk sentralbyrå