Kulturelt innslag

Landsmøtet startet med et kulturelt innslag. Hege Hov, en lokal sangerinne fra Vågan, sang franske sanger for delegatene. Hun ble akkompagnert av Terje Brun på trekkspill.

Hege Hov og Terje Brun

Velkommen

Landsmøtets deltakere ble ønsket velkommen av leder Hildur Høiland.

Hildur Høiland ønsket velkommen

Hildur Høiland ønsket velkommen

Tale og åpning av landsmøtet

Taler for dagen var ordfører Eivind Holst. Han fortalte forsamlingen om Vågan kommune, som er vertskommune for landsmøte.

Ordfører Eivind Holst

Vågan er en kommune med lang historie, og er en av de første byene som ble avmerket på kart over Norge.  Kun fem prosent av arbeidsplassene i kommunen er finansiert av offentlig sektor. Fiskerinæringen, som tradisjonelt har vært den største, går tilbake, men blir erstattet av turisme som er næringen med størst vekst. Han fortalte videre om planene for by- og samfunnsutvikling i Vågan kommune

Ordføreren avsluttet med å erklære landsmøtet for offisielt åpnet.

Årsmøteavvikling

OBS! Offisiell protokoll blir lagt ut når den er endelig godkjent.

Skjematisk oversikt:

 • Styrets beretninger for 2010 og 2012 ble gjennomgått.
 • Arbeidsprogram for styret 2012/2014
 • Budsjettforslag for 2012 og budsjettfullmakt for 2013
 • Innkomne forslag: To innkomne forslag ble lagt inn under sak 6 og 7

Valg

Styret fikk følgende sammensetning etter generalforsamlingen i 2012

 • Leder: Andreas S. Christensen, Oslo
 • Nestleder: Inger Johanne Dehli, Trondheim
 • Børge Martinussen, Tromsø
 • Janicke Jebsen Vinje, Kristiansand
 • Dag Stadheim, Oslo
 • Thor Johan Larsen, Skien
 • Ann Kristin Vie, Oslo
 • Lena Drønnesund, Akershus
 • Knut Magnus Haavik, Haugesund

HLs nye leder Andreas S Chrstensen ønsket å følge opp det gode arbeidet hans forgjenger Hildur Høiland hadde gjort i sin tid som leder. Han ville ha spesielt fokus på å ta seg av Huseiernes økende medlemsmasse, og distriktsavdelingene.

Andreas S. Christensen

Andreas S. Christensen

 

Tekst og bilder: Christian Mjelde