Nå vil Norsk brannvernforening ha strengere krav til brannvarsling i boliger.

Det norske brannregelverket har satt krav om minimum én røykvarsler per boenhet siden 1991. Da kravet ble innført, fremsto Norge som et foregangsland i Norden.

-Å få lovfestet et krav til røykvarsler i boliger var viktig og har utvilsomt spart mange menneskeliv i branner. I dag er kravet for lengst modent for en revisjon, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Han peker på at Norge har hatt en betydelig vekst i antall eneboliger, rekkehus og store leiligheter over flere plan, siden kravet ble innført for snart 23 år siden.

-For nevnte typer boliger er én røykvarsler for lite til å sikre at alle beboere får varsel om brann raskt nok til å kunne rømme i sikkerhet, påpeker Kalheim.

Han vil ha myndighetene med på en regelendring som sier at boliger skal ha minst en røykvarsler per 60 kvadratmeter bruksareal og minst en røykvarsler per etasje. Varslerne bør dessuten være sammenkoblet, slik at alle gir alarm dersom en detektor aktiveres.

Foruten å endre forskriftskravet til brannvarsling i boliger, mener Kalheim myndighetene må innføre strengere branntekniske krav til stoppede møbler og madrasser.

-Dette er virkemidler som kan bidra til økt rømningstid ved brann, uansett hvilken type bolig man bor i. Med økt rømningstid øker også beboernes sjanser for å unnslippe en boligbrann med livet i behold, fremholder Kalheim.

Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund er for så vidt enig med brannvernforeningen, men mener at strengere lovkrav ikke nødvendigvis hjelper.

 - Problemet ligger i om kravene blir fulgt opp av folk flest. Vi har ingen kontroll på hva folk gjør hjemme, mener han.