En rekke banker har redusert renten helt ned til 2,7 prosent og signaliserer at den skal videre nedover. Dersom du ennå ikke har fått rentebrev fra banken din bør du ta grep!

Du må kontakte banken din, gjerne skriftlig, og be om forklaring på hvorfor din boligrente ikke er redusert. Huseiernes Landsforbund har laget et standardbrev som du kan benytte.  Det er et faktum at Norges Bank har satt ned styringsrenten, nettopp med det ønske at bankene skal følge etter. Dessuten har pengemarkedsrenten, tre måneders Nibor, sunket kraftig. Dette gjør at bankenes innlån er blitt betydelig billigere.

- Jeg reagerer på at mange banker opererer med ulike rentesatser til ulike kundegrupper. Nå for tiden har de sjarmoffensiv overfor unge og førstegangsetablerere, sier Batta.

- Jeg er ikke tilhenger av pruting, men når bankene opererer etter egen prioritering, mener jeg at den som blir oversett må reagere. I dagens marked kan det synes som bankenes somling går utover de gamle og solide kundene, som enten får den lave renten for seint eller som rett og slett kan bli glemt, mener Peter Batta.

I samarbeid med advokat i Huseiernes Landsforbund har HL utarbeidet et standardbrev som du kan benytte og sende til banken din for å be om lavere rente. Dette finner du her.