Undersøkelsen som er gjennomført av Huseiernes Landsforbund viser at antall kommuner med eiendomsskatt på boliger har økt fra 193 til 204 i løpet av de siste to år. I samme periode avviklet 10 kommuner eiendomsskatt på boliger.

I Vestfold krever en kommune eiendomsskatt på boliger. Oslo har ikke eiendomsskatt. Litt fler enn 68 prosent av kommunene i Hedmark og i Finnmark har eiendomsskatt på boliger. I Hedmark og Oppland, i Sogn og Fjordane og i Troms har mer enn 60 prosent av kommunen slik skatt på boliger. Økningen er størst i Østfold der fem flere kommuner tar boligskatt enn i 2011.

Den dyreste kommunen er Kristiansand. De takserte eiendommene på nytt i 2011 samtidig som de holdt skattetaksten nesten på lovens maksimum. Kommunen gir ikke bunnfradrag eller fritak for nye boliger og krever skatt i hele kommunen. Bare 4 av de dyreste ga fritak for nye boliger, og under halvparten bunnfradrag. Undersøkelsen viser at det er mellomstore byer og utkantkommuner som er blant de dyreste.

De 10 dyreste kommunene med eiendomsskatt i 2013. (Skattekrav gjelder for 2012). 

Kilde:Huseiernes Landsforbund og  SSB KOSTRA


2013


skatte-

bunn-

Fritak

takst

Skatt bolig


Bol

Nær

V&b

Hele

sats

fradrag

nye boliger

Fra år

i 2012.

Kristiansand

ja

ja

ja

ja

6,352011

7000

Gjemnes

-

ja

Ja


6600

Lindesnes

ja

ja

Ja

ja

4

400000


2012

6000

Vadsø

ja

ja

Ja


72001

6000

Gjøvik

ja

ja

Ja

ja

42006

5940

Moss

ja

ja

Ja

ja

42004

5880

Nord-Odal

ja

ja

Ja

ja

7

100000


2007

5880

Alstahaug

ja

ja

Ja

ja

3,9

100000

5

2010

5865

Hamar

ja

ja

Ja

ja

4,8

220000


2013

5810

Naustdal

ja

ja

Ja

ja

7

100000

5

2007

5789

 

Den rimeligste kommunen med eiendomsskatt på boliger er Balestrand. De oppgir selv at de krevde 326 kroner i eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadratmeter i 2012.

-----------------------

Les hele rapporten om eiendomsskatt her