Undersøkelse av kommunale gebyrer som er utført for Huseiernes Landsforbund av Statistisk Sentralbyrå viser altså meget store variasjoner for en standard bolig på 120 kvadratmeter. I gjennomsnitt økte gebyrene med 3,3 prosent fra 2012 til 2013.

- Det er overraskende at man også i en periode med rekordlave renter opplever nok et år med realvekst i de kommunale gebyrene, uttaler adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Etter noen få år med moderate økninger på begynnelsen av 2000-tallet, har gebyrene nå tatt fatt på en runde med økninger som er merkbart høyere enn inflasjonen. Noe kan forklares med økt standard og modernisering av vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon som følge av økte myndighetskrav og noe kan skyldes etterslep av investeringer i ledningsnettet. Huseierne er svært fornøyd med det, men mye tyder på at økningen skyldes at kommunene har altfor lav produktivitetsutvikling. Lav pris finner en både der det er små investeringer og lav teknisk standard, men også der kommuner har gått sammen om store moderne tekniske anlegg med topp kvalitet og høye investeringer.

Det verste er når dårlig standard kombineres med høy pris. Norske kommuner er små. Det må satses på store interkommunale anlegg med høy kvalitet for å unngå at stadig større deler av husholdnings­budsjettene går med til å betale gebyrer til kommunene uten at kvaliteten øker. Kommunene må bedre kontroll med prisutviklingen. Det er godt tre ganger så dyrt i den dyreste som i den rimeligste kommunen.

De dyreste kommunene er alle små. Samtidig er de store kommunene ofte blant de rimeligste.

De 10 dyreste kommunene i 2013

Nordre Land

18431

 

Engerdal

18049

Lardal

18403


Åmot

17579

Hornindal

18391


Lierne

17506

Nesseby

18375


Kåfjord

17374

Nord-Aurdal

18331


Høylandet

17288

De 10 rimeligste kommunene (som har alle tjenestene)

Sola

6050


Volda

7053

Årdal

6238


Time

7133

Stavanger

6803


Klepp

7151

Lyngdal

6857


Rælingen

7269

Lørenskog

7037


Kongsberg

7294

 

Vedleggstabell: Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent