Det kommer fram i undersøkelsen Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight gjort blant meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

- I de fleste områdene i landet er det stor etterspørsel etter boliger, men når det kommer til det stadiet at vi legger inn bud må finansieringen være i orden og en må forholde seg til at budet er bindende. Da har vi også kommet så langt i prosessen at budgiverne nesten har ”flyttet inn” i boligen. Derfor er det ikke så overraskende at det til slutt ikke er flere enn to-tre som legger inn bud, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter.

Svaret fra de over 650 eiendomsmeglerne over hele landet som har vært med i undersøkelsen og til daglig kjenner pulsen på boligmarkedet, viser mange likheter, men også regionale forskjeller når det gjelder antall deltagere i budrundene. På landsbasis viser undersøkelsen at 48 prosent av budrundene har to deltagere, 31 prosent har tre, 9 prosent har fire, 8 prosent har bare en, mens det bare er i underkant av 4 prosent som har flere enn fem budgivere.

Antall budgivere på x-aksen ->

Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen topper, ikke overraskende oversikten over områder som har flere enn to budgivere i budrundene. I de fire store byene er det tre eller fire budgivere som deltar i rundt 60 prosent av budrundene. I Oslo og Trondheim opplever meglerne at det i 9 prosent av budrundene er flere en fem budgivere.

I den motsatte enden av skalaen er Kristiansand, hvor det bare er flere enn tre budgivere i 4 prosent av tilfellene. I de aller fleste (68 %) budrundene i sørlandsbyen er det bare to som legger inn bud, og der finner vi også den største andelen med bare ett bud på boligen.

- Undersøkelsen viser at det er mange som er villige til å kjempe om de samme boligene i de største byene hvor befolkningsveksten er sterkest. Den naturlige konsekvensen av det blir da også at boligprisene blir høyest i disse områdene. I Kristiansand-området har boligbyggingen vært bedre tilpasset tilflyttingen og prisene har dermed beveget seg mer i takt med den generelle lønns- og prisstigningen, etter mindre heftige budrunder, sier Finn Tveter videre.

Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene.

Christian Mjelde - Kilde: NEF  Meglerinnsikt/Nordic Housing