For hyttefolket innebærer det større forbruk av strøm, og mer fyring med ved. Dette gir større risiko for brann.
 
-Det er grunn til å være på vakt når man er på hytta, og må fyre hardt for å holde varmen, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.. Når man fyrer med ved, så har man praktisk talt et bål i huset. Branner som oppstår i forbindelse med ildsted er en av de vanligste brannårsakene på hytta. Vi håper derfor folk tar sine forholdsregler, sier Kalheim.
 
-I tillegg til å fyre riktig, er det svært viktig å påse at røykvarsler er installert, og fungerer. Mange tenker ikke på å sjekke røykvarsler hver gang man kommer på hytta etter en tids fravær. Dette er veldig viktig, da batteriet kan ha gått tomt siden sist hytta var i bruk. Tidligere undersøkelser viser at mange ikke gjør dette, noe som er alarmerende, sier Heidi Fürstenberg, seksjonsleder for bygning og eiendeler i Tryg.
 
-Mange opplever nok hytta som sin egen frisone, og egeninnsatsen er i mange tilfelle stor. Men man skal være klar over at det er det samme regelverket for et hyttebygg som for et boligbygg, noe som blant annet setter krav til faglig kompetanse på installasjon og utbedring av bygningsteknisk karakter, sier Anders L Blakseth, avdelingsleder i enhet for forebygging, DSB  
 
Finans Norge (tidligere Finansnæringens hovedorganisasjon) rapporterer at gjennomsnittet siste 3 år er 1050 hyttebranner i året.

 

-