Til tross for omfattende usikkerhet i verden rundt oss, er utviklingen i bolig- og eiendomsmarkedet overraskende bra i vårt land.

Når vi oppsummerer fjoråret kan vi slå fast at HL igjen opplevde et fremgangsrikt år. Vi passerte 181 000 betalende medlemmer. Mer enn 60 000 av dere fikk juridisk, økonomisk eller teknisk rådgivning fra HL. Vi er glade for å kunne gi våre medlemmer råd og hjelp når problemer dukker opp!

1. juli kjøpte vi eiendommen Fred Olsens gate 5 i Oslo, og ble ”huseiere i eget hus”!

I november avholdt vi for åttende år på rad Huseierdagen på 25 steder rundt om i landet. Da

lanserte vi temaheftet ”Farer og feller på hytta”. Hovedtemaene var gjennomgang av HLs nye kontrakt: ”Avtale om håndverkertjenester på fast eiendom”, og hvordan vi kan forebygge innbrudd, vann- og brannskader. I år vil Huseierdagen bli avholdt torsdag den 1. november.

Bruk vår medlemsservice

Vår juridiske svartelefon, tlf. 22 47 75 07, er pulsåren i foreningens medlemsservice. Du kan når som helst i arbeidstiden kontakte juridisk avdeling gratis på telefon. Som medlem får du også en hel time gratis bistand i form av konferanse eller hjelp til skriftlig korrespondanse! Og går du til våre samarbeidsadvokater, får du 20 prosent rabatt på deres ordinære timepris. Som medlem kan du også skrive ut leiekontrakter og andre skjemaer gratis fra vår hjemmeside.

I de senere årene har medlemmene stilt stadig flere tekniske spørsmål. Derfor har vi utvidet også denne svartjenesten. Har du spørsmål eller problemer innen fagområdene byggteknikk, våtrom, ventilasjon, vann, varme, sanitær og elektro får du gratis råd ved å ringe: 22 47 75 24. Vi ønsker stadig å kunne tilby medlemmene flere tjenester på internett, og inviterer deg derfor til å gå regelmessig inn på vår hjemmeside: www.huseierne.no. Om kort tid får vi helt ny hjemmeside som vil være enda enklere å benytte. Her finner du alltid oversikt over våre medlemsfordeler - som du bør benytte deg av.

Nettbutikk for våre medlemmer

I vår nettbutikk - www.hlbutikken.no - vil du alltid finne et stort utvalg av kvalitetsartikler fra kjente merkevareleverandører til gode priser. I butikken tilbys alt fra leasingbiler til fuglekasser med web-kamera.

Ellers oppfordrer vi deg til å bruke vår nye kontrakt når du skal inngå avtale med håndverker om arbeider på din eiendom. Denne kan du skrive ut gratis fra vår hjemmeside, eller du kan bestille den i HLbutikken.

Økt press på boligskattene

Også i løpet av fjoråret ble det fra flere hold foreslått å øke beskatningen på bolig og fritidseiendom. Andre foreslo å begrense rentefradraget eller å innføre skatt på utleie i egen bolig. Enn så lenge er det politiske flertallet på Stortinget enige om å skjerme boligen for enda mer beskatning; ikke minst takket være HLs innsats i politiske fora, i debatter og i media.

Det vi øyner som en mulig skjult boligbeskatning er stadig høyere strømpris med stadig økende avgifter. Vi vet at produksjon av en kilowatt vannkraft i Norge koster rundt 10 øre. Når prisen på strøm øker, så øker også overskuddet til kraftprodusentene. I Norge eier Statkraft, kommuner og fylkeskommuner rundt 90 prosent av kraftverkene. Når strømprisen øker, øker overskuddet i kraftselskapene – og desto mer kan Staten, kommuner og fylkeskommuner ta i utbytte. Med dagens strømpriser kan eierne ta rundt 20 milliarder kroner i utbytte i år.

I tillegg kommer el-avgiften, ENOVA-avgiften og CO2-avgiften som alle skal betales med merverdiavgift. Fra nyttår innførtes grønne sertifikater som i hovedsak skal belastes husholdningene. Disse avgiftene vil innbringe rundt åtte milliarder kroner til statskassen i år. Vi aksepterer ikke slik snikinnføring av ny ”boligbeskatning”. Skal strømmen bli samfunnets nye skattekilde, må andre skatter reduseres!

Stadig flere kommuner sier at økonomien er stram. De får stadig nye oppgaver fra staten og øker antallet ansatte både i administrasjonen og til å utføre tjenester. Dette øker de faste utgiftene i kommunene. En del kommuner makter ikke å løse dette på annen måte enn ved å innføre eller å øke eiendomsskatten. Det er en sterkt beklagelig utvikling. Derfor satte HL søkelyset nettopp på eiendomsskatten og de kommunale avgiftene før kommunevalget i fjor høst. I Oslo laget vi en garanti og sikret allerede tre uker før valget at det ikke ville bli innført eiendomsskatt i hovedstaden i kommende periode. I skrivende stund mottok vi en svært gledelig melding fra Bergen om at eiendomsskatten er avviklet på boliger fra 1. januar. Gratulerer, Bergen!

Posten øker sine priser på bladporto med 15 % Fra neste år vil derfor Hus & Bolig bli distribuert til ca. 70 prosent av medlemmene sammen med morgenavisen. Det betyr at bladet blir uadressert.

Vi lever av kontingenten

Best mulig service til medlemmene er administrasjonens viktigste leveregel. Ringer du oss og trenger hjelp og råd, skal vi prøve å gi deg dette samme dag som du henvender deg til oss! For å være så slagkraftige som mulig, er vi avhengige av at du betaler kontingenten på vedlagte giroblankett så raskt du kan. Medlemskapet kan gi deg mange gleder i 2012. Som du vet kan du gjennom Huseiernes Landsforbund også oppnå mange økonomiske fordeler. I medlemsbladet Hus&Bolig: www.hus-bolig.no og på vår hjemmeside finner du nyttige artikler og nyheter fra HL. I tillegg lover vi å gi deg personlig hjelp dersom problemer dukker opp!

 

Peter Batta

Administrerende direktør
Huseiernes Landsforbund