I løpet av høstmånedene har vi opplevd en svak nedgang i boligprisene i Norge, og det var på høy tid med en slik korreksjon. Fremdeles vil de gjennomsnittlige boligprisene i 2013 være over fem prosent høyere enn i 2012!

Huseiernes Landsforbund tror at prisstigningen skal avta ytterligere, slik at boligprisene i gjennomsnitt vil være to til fire prosent høyere i 2014 enn i 2013.

Vi mener at de viktigste prisdriverne fortsatt vil presse – og holde prisene i positivt terreng.

Administrerende direktør Peter Batta har følgende spådommer for 2014
  • Reallønnsutvikling fortsatt vil være positiv i 2014,
  • Lånerenten vil fortsatt være rekordlav i 2014,
  • Befolkningsveksten vil fortsatt være positiv og relativt høy,
  • Boligbyggingen er allerede kraftig redusert og vi vil ha «for lav» nybygging i 2014 i forhold til befolkningsutviklingen,
  • Høyre/Frp-regjeringen vil med stor sannsynlighet lempe på kravene til bankene slik at det blir lettere å få boliglån,
  • Samtidig som at tekniske krav til nybygg også blir mindre stringente, og vil gjøre det noe billigere å bygge nye boliger.

Tre viktige faktorer som presser prisene ned er:

  • Boligprisene har nådd et meget høyt nivå,
  • At det er vanskeligere å få boliglån, både for nyetablerere og til mellomfinansiering. Det har kommet høyere egenkapitalkrav og innstramning av Husbankens Startlån, samtidig som at bankene må bygge opp økt kjernekapital.
  • Den negative psykologien i boligmarkedet skaper pessimisme og presser prisene nedover.